top of page

Gaelbhratach Bronnta


Bronnadh Gaelbhratach ar Choláiste Gonzaga inné don tríú bhliain as a chéile. Is scéim spreagtha é an Gaelbhratach do scoileanna a dhéanann iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn. Comhghairdeas ó chroí leis na daltaí agus leis na baill foirne atá ar an gcoiste as ucht a gcuid oibre.

Gonzaga was yesterday awarded a Gaelbhratach for the third year in a row. This is a scheme to reward schools which promote the use of the Irish language. Many congratulations to the students and staff on the Gaelbhratach committee for all their hard work.

    bottom of page