Gaelbhratach Bronnta


Bronnadh Gaelbhratach ar Choláiste Gonzaga inné don tríú bhliain as a chéile. Is scéim spreagtha é an Gaelbhratach do scoileanna a dhéanann iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn. Comhghairdeas ó chroí leis na daltaí agus leis na baill foirne atá ar an gcoiste as ucht a gcuid oibre.

Gonzaga was yesterday awarded a Gaelbhratach for the third year in a row. This is a scheme to reward schools which promote the use of the Irish language. Many congratulations to the students and staff on the Gaelbhratach committee for all their hard work.