top of page

Gaelbhratach faighte arís


Bronnadh Gaelbhratach ar Choláiste Gonzaga inné don cheathrú bhliain as a chéile. Is scéim spreagtha é an Gaelbhratach do scoileanna a dhéanann iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn. Comhghairdeas ó chroí leis na daltaí agus leis na baill foirne atá ar an gcoiste as ucht a gcuid oibre. Bronnfar an brat ar an scoil níos déanaí i Mí Bealtaine.

Gonzaga was awarded a Gaelbhratach this week for the fourth year in a row. This is a scheme to reward schools which promote the use of the Irish language. The students on the Gaelbhratach committee are to be commended for all their hard work. The support of the Board of Management and the positive and enthusiastic efforts of the students, staff and whole school community have been instrumental in achieving the flag for the fourth year in a row. Photographs of the events and activites may be viewed on www.gonzaga.ie and on instagram (@gaelzaga)

Is fíor an mana atá ag an gCoiste 'An Ghaeilge, is fiú í a spreagadh i gColáiste Gonzaga'.

    bottom of page