top of page

Aistritheoirí Óga 2024

Ar an Máirt ghlac triúr daltaí páirt i gcomórtas aistriúchain 'Aistritheoirí Óga 2024' leis an gCoimisiún Eorpach. Bhí MacDara Hickey, Cormac Hannon agus Reuben O'Neill ag aistriú ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Fhraincis go Gaeilge. Go n-éirí leo sa chomórtas.


On Tuesday three students took part in a translator competition with the European Commission. MacDara Hickey, Cormac Hannon, and Reuben O'Neill translated text from French to Irish and English to Irish. Best of luck to them.Comments


    bottom of page