top of page

Féile na Gaeilge 2022

Mar chuid d'Fhéile na Gaeilge, thug Sibéal Davitt ceardlanna damhsa ar an sean-nós do ranganna Idirbhliana an tseachtain seo caite, agus tháinig iar-scoláire Manchán Magan ar cuairt chun caint faoin a shaol agus faoi shaibhreas na Gaeilge.

An tseachtain seo bhí ceol traidisiúnta sa Bhialann, agus comórtais Poc Fada agus Dúshlán Trasnáin. Buíochas leis na daltaí agus leis na múinteoirí a ghlac páirt, agus leis an Uasal Earley as na grianghraif. Féach tuilleadh ar ár leathanach Flickr anseo.

Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh go léir.


As part of Féile na Gaeilge, Sibéal Davitt ran sean-nós dancing workshops with TY classes last week, and past pupil Manchán Magan gave a presentation about his life and about the richness of the Irish language.

This week we had music in the Dining Hall and Poc Fada and Crossbar Challenge competitions. Thanks to the students and teachers who took part, and to Mr Earley for the photos. More on our Flickr page here.

Happy St Patrick’s Day to everyone.


Comments


    bottom of page